We happily receive articles of any kind. All of our articles are anonymous to add to the sense of mystery and to avoid bringing shame on our families. If you want to share something you have written or have an idea for us, please do get in touch. 

We can be reached on Facebook, Twitter or using our email address: dailygael@gmail.com 

 

Tha sinn dìreach nar n-èiginn airson artaigilean fhaighinn gu seach àraid anns a’ Ghàidhlig. Ma tha beachd sam bith agad rudeigin a bu mhath leat faicinn air an Daily Gael tha fàilte mhòr ort fios a chur thugainn. Beachd sam bith, gòrach no glic, math no mì-mhath. Bheirinn dhut taic ach chan eil sinn math air sgrìobhadh.  Thig còmhla rinn agus bidh e na dheagh laugh.

Cha tèid ainmean a chur ri na h-artaigealan againn. Tha sinn caran coltach ri MI6 san dòigh sin.

Tha Gàidhlig againn agus sgrìobhaidh sinn i sometimes! Leig fios dhuinn aig dailygael@gmail.com

Buzz