Peat&Diesel, Dòtaman, Calmac, Iain from DuoLingo. Beautiful view of Skye.

Sin agaibh e a charaid, an toil leat marag? Chan eil drathais orm. Nì sin an gnothach, bheir iad like do rud sam bith. Arf arf.