Duaisean aig Feis nam Meadhanan Ceilteach

audienceChaidh ainmean a chur air adhart an t-seachdain seo airson na duaise mòire aig Fèis nam meadhanan Ceilteach a tha a-nis gu math nas motha na na h-Oscars agus na Baftas air an cur còmhla.

Seo na programan a chaidh a chur air adhart:
Bannan
agus am prògram a ghlèidh e:
Machair
Bidh sgioba Machair riaraichte is iad air an duais a ghlèidheadh a h-uile turas on a thòisich tìm ann an 1992 agus bidh sgioba Bannan ag amas air oidhirp eile gun fheum fheuchainn leis an t-sreath ùr aca.

Celtic Media Festival Nominees Announced
The nominees for the much-anticipated Oscars have been announced. The nominees for lesser known really-need-to-buy-a-diary-and-not-fall-asleep-in-order-to-remember-it Celtic Media Festival have also done something, apparently, although we’re not sure.
The nominations are as follows:
Bannan
The winners are:
Machair