Ceannard ùr do dh’UKIP?

Uill dh’fhalbh Nigel ach saoil cò a chuireas na “fruitcakes, loonies is closet racists” na àite:

Douglas Carswell:

CARSWELL620_2061552a

Mu dheidhinn – Theich Douglas bho bheingean cùlaibh nan Tòraidhean an uiridh agus tha e a-nis na aon bhall-pàrlamaid aig UKIP ann an Taigh nan Cumantan. Is toil leis “Crumble” (an cù aige) ach cha toil leis an Roinn Eòrpa.

Neartan      – Glic, eòlas farsaing

Laigsean    – Ro ghlic, coltas neo-earbsach

 

Albi the Racist Dragon: 

albi

Mu dheidhinn – Dràgon gràineil à Sealainn Nuadh a thug seachad iomadh beachd connspaideach ann am “Flight of the Conchords”. Cha toil leis Albàinianaich .

Neartan      – Beachdan làidir, na dhràgan

Laigsean    – Ficseanail, racist

 

Pierre: 

ts_cliche_frenchman

Mu dheidhinn – Fear de na Frangaich as Fhrangaiche. Is toil le Pierre dà Bhaguette a bhith aige agus glainne mhòr fìona deirge.

Neartan      – Crabhat snasail, stais neartmhor

Laigsean    – Frangach, Bonaid dearg