Dòigh-beatha / Lifestyle

Highland Man just rocking that Flatcap

Reports have emerged that Henry MacSween of Kyleakin is absolutely rocking his flatcap. Henry has been

Airgead Croitearachd airson Cocaine agus Chailleagan

  Tha Murchadh MacAlasdair à Bòrnais a’ gabhail dragh nach tèid maoineachadh gu lèor a thoirt

#2 Litir mhì-fhreagarrach do luchd-ionnsachaidh

Neach-ionnsachaidh chòir, Is mi a tha duilich nach do sgrìobh mi thugad ann an deagh ghreis

Crofter thinks Tinder is a type of kindling

A Highland crofter was left confused and terrified this week after a friend signed him up

Crofting just Shit Farming

Breaking research has discovered that Crofting is simply farming but shit. Crofting incorporates all the negatives

Faighneachd do dh’Oighrig

Trioblaid le gaol? Is Oighrig auntie mhòr don Ghàidhealtachd air fad. Feuch an urrainn dhi do

Litir mhì-fhreagarrach do Luchd-Ionnsachaidh: Inappropriate letter to Gaelic Learners

29mh An Ceitean, Bliadhna nan caora Feasgar math, Luchd Ionnsachaidh! Halo! An t-seachdain seo chaidh bha

Siubhal: Dà Uair ann am Malaig

  Malaig?  Tha e cho furasta smaoineachadh sa chiad dol a-mach gur e àite fìor shnog

Agallamh le fear a’ tuiteam far Beinn Nibheis (Bilingual)

Air latha fuar geamhrachail chuir Brian MacDhiarmaid roimhe Beinn Nibheis a dhìreadh. Fhuair sinne facal air,

Mystic Murdo: An Giblean 2015

A bheil thu aonarach, gun stiùireadh no nad amadan? Ma tha, is cinnteach gun còrd Horoscope