Gàidhlig

Còig caractaran Gàidhlig sgoinneil airson Latha Leabhraichean an t-Saoghail!

Ma tha thu nad thidsear bun-sgoil bidh thu mu tràth ag ullachadh airson Latha Leabhraichean an

Iain Tormod MacLeòid a’ fàgail SMO airson Naked Gun 4

                    Leis an naidheachd gum bi Iain

An do dhiochuimhnich an Trumpach na facail?

Dh’adhbhraich Dòmhnall Trump connspaid eile as dèidh dha, a-rèir coltais, na faclan airson sèist Eilean Fraoich,

MacCruimein air tilleadh a-mach à Uamh an Òir mu dheireadh thall

Bha iongnadh mòr ann an Ceann a Tuath an Èilein Sgitheanaich an-diugh nuair a nochd Iain

Trump a’ gluasad tosgaireachd nan SA dhan Àth Leathann

Tha luchd dioplomasach air feadh an t-saoghail ag obair gu cruaidh gus an co-dhùnadh connspaideach as

Comhairle nan Eilean a’ sireadh bheachdan air a’ phlana Ghàidhlig dheireannach aca

Tha Comhairle nan Eilean air fios a chur a-mach gu bheil iad a’ sireadh bheachdan airson

Coimisean na Croitearachd “a’ bruidhinn cac” – Ewing

  Ghabh Fergus Ewing, am Ministear airson Eaconamaidh Dùthchail agus Ceanglaichean (no rudeigin mar sin) leisgeul

Airgead Croitearachd airson Cocaine agus Chailleagan

  Tha Murchadh MacAlasdair à Bòrnais a’ gabhail dragh nach tèid maoineachadh gu lèor a thoirt

#2 Litir mhì-fhreagarrach do luchd-ionnsachaidh

Neach-ionnsachaidh chòir, Is mi a tha duilich nach do sgrìobh mi thugad ann an deagh ghreis

Fear a ghoid buntàta: “Bha còir agam rudeigin eile a ghoid.”

Fear a ghoid Buntàta: Bha còir agam rudeigin eile a ghoid. Tha fear òg Gàidhealach a