Dà chànanach / Bilingual

Trump to move US Embassy to Broadford

Diplomats around the world are working flatout to reduce the impact of yet another controversial Donald

Litir mhì-fhreagarrach do Luchd-Ionnsachaidh: Inappropriate letter to Gaelic Learners

29mh An Ceitean, Bliadhna nan caora Feasgar math, Luchd Ionnsachaidh! Halo! An t-seachdain seo chaidh bha

Mìos dheth a’ Còrdadh ri Nick Clegg (Bilingual)

  Tha mìos far obair  ris nach robh e an dùil a’ fìor chòrdadh ri Nick Clegg: “Tha

Agallamh le fear a’ tuiteam far Beinn Nibheis (Bilingual)

Air latha fuar geamhrachail chuir Brian MacDhiarmaid roimhe Beinn Nibheis a dhìreadh. Fhuair sinne facal air,

Duaisean aig Feis nam Meadhanan Ceilteach

Chaidh ainmean a chur air adhart an t-seachdain seo airson na duaise mòire aig Fèis nam

Mystic Murdo: An Giblean 2015

A bheil thu aonarach, gun stiùireadh no nad amadan? Ma tha, is cinnteach gun còrd Horoscope