#2 Litir mhì-fhreagarrach do luchd-ionnsachaidh

weirdguy

Neach-ionnsachaidh chòir,

Is mi a tha duilich nach do sgrìobh mi thugad ann an deagh ghreis ach nach èist thu leis an sgeul agam, feuch gun toir thu mathannas dhomh!

Thachair e uairegin gun robh mi anns na bionaichean taobh a-muigh an taighe agad a’ feitheamh ort* a thighinn a-mach gam fhaicinn.

Saoil an robh thu shìos sa bhaile a’ ceannach tiodhlach dhomh? Oir, char robh sgeul ort! Agus bha mi ann airson co-dhiù uair a thìde*.

Is miann mo chridhe an taigh* agam a shealltainn dhut, mo chù*, mo chat* agus na fiolmachean Hannibal Lector special edition!

Co-dhiù! Thàinig poileas, agus bha mi deich mios ann an taigh-òsta snog air a bheil Barlinnie. So aidh duilich, ach bidh sinn còmhla aithghèarr! An dòchas gun còrd an litir agam leat*. Fhàg mi pios mòr falt sa chèise air eagal ‘s gu bheil pìos mòr falt a dhìth ort.

Le dùrachd

Abairtean Feumail 

A’ feitheamh ort               –              Trying to kidnap you

Co-dhiù uair a thìde        –              At least 4 days

An taigh agam                   –             The sex dungeon at me

Mo chù                                 –             A stuffed dog

Mo chat                               –              73 cats

An dòchas gun còrd an litir agam leat –

Do not hand this over as evidence